infolatvia.eu
   russian    latvian
Главная arrow Русско-латышский разговорник
Share |

Русско-латышский разговорник

Приветствия
   
Привет! Sveiki! [’svejki]
Доброе утро! Labrīt! [lab’rit]
Добрый день! Labdien! [lab’dien]
Добрый вечер! Labvakar! [lab’vakar]
   
   
Фразы вежливости
   
Как поживаете? Kā klājas? [’ka ’klajas]
Добро пожаловать Laipni lūdzam! [’lajpni ’ludzam]
Спасибо Paldies [pal’dies]
Пожалуйста Lūdzu [’ludzu]
Извините Atvainojiet [atvaj’nojiet]
До свидания Uz redzēšanos [uzre’dzeshanos]
   
   
Некоторые полезные вопросы и ответы
   
Когда...? Kad? [’kad]
Где...? Kur? [’kur]
Кто...? Kas? [’kas]
Почему...? Kāpēc? [ka’pec]
Вы говорите по-русски/английски? Vai jūs runājiet krieviski/angliski?
  [’vaj ’jus ’runajiet ’krieviski/’angliski]
Вы меня понимаете? Vai jūs mani saprotat?
[’vaj ’jus ’mani ’saprotat]
Сколько времени? Cik pulkstenis? [’cik ’pulkstenis]
Можно? Drīkst? [’drikst]
Вы не могли бы мне помочь? Vai jūs varētu man palīdzēt?
[’vaj ’jus ’varetu ’man ’palidzet]
Помогите! Palīgā! [’paliga]
Пожар! Uguns! [’uguns]
Где находится...? Kur atrodas...? [’kur ’atrodas]
Где здесь туалет? Kur šeit ir tualete? [’kur ’shejt ’ir ’tualete]
Да Jā [’ja]
Нет Nē [’ne]
На остановке, пожалуйста. Pieturā, lūdzu. [’pietura ’ludzu]
   
   
В ресторане
   
Дайте мне, пожалуйста... Dodiet man, lūdzu,... [’dodiet ’man ’ludzu]
меню ēdienkarti [’edienkarti]
хлеб maizi [’maizi]
масло sviestu [’sviestu]
сахар cukuru [’cukuru]
соль sāli [’sali]
перец piparus [’piparus]
чай tēju [’teju]
кофе kafiju [’kafiju]
счёт čeku [’cheku]
   
   
В магазине
   
Сколько стоит? Cik maksā? [’cik ’maksa]
Нет, не надо. Nē, nevajag. [’ne ’nevajag]
Хорошо, я беру. Labi, es ņemšu. [’labi ’es ’njemshu]
   
   
Цифры
   
ноль nulle [’nule]
один viens [’viens]
два divi [’divi]
три trīs [’tris]
четыр еčetri [’chetri]
пять pieci [’pieci]
шесть seši [’seshi]
семь septiņi [’septinji]
восемь astoņi [’astonji]
девять deviņi [’devinji]
десятьdesmit [’desmit]
двадцать divdesmit [’divdesmit]
тридцать trīsdesmit [’trisdesmit]
сорок četrdesmit [’chetrdesmit]
пятьдесят piecdesmit [’piecdesmit]
шестьдесят sešdesmit [’seshdesmit]
семьдесят septiņdesmit [’septinjdesmit]
восемьдесят astoņdesmit [’astonjdesmit]
девяносто deviņdesmit [’devjinjdesmit]
сто simts [’simts]
тысяча tūkstotis [’tukstotis]
   
   
По городу
   
Улица Iela [’jiela]
Бульвар Bulvāris [’bulvaris]
Аллея Gatve [’gatve]
Мост Tilts [’tilts]
Площадь Laukums [’laukums]
Шоссе Šoseja [’shoseja]
Аэропорт Līdosta [’lidosta]
Центральный вокзал Centrālā stacija [’centrala ’stacija]
Ж. – д. станция Stacija [’stacija]
Автобусная станция Autoosta [’autoosta]
Остановка Pietura [’pietura]
Почта Pasts [’pasts]
Аптека Aptieka [’aptieka]
Кафе Kafejnīca [’kafejnica]
Гостиница Viesnīca [’viesnica]
Обмен валюты Valūtas maiņa [’valutas ’mainja]
Парикмахерская Frizētava [’frizetava]
Газеты/журналы Avīzes [’avizes]/ žurnāli [’zhurnali]
Информационное бюро Informācija [’informacija],
Izziņu birojs [’izinju ’birojs]
Туалет Tualete [’tualete], WC
Частная собственность Privātīpašums [’privatipashums]
Ремонт Remonts [’remonts]
Внимание Uzmanību [’uzmanibu]
Вход Ieeja [’iejeja]
Выход Izeja [’izeja]
Открыто: с... до... Atvērts: no... līdz... [’atverts ’no ’lidz]
Закрыто Slēgts [’slegts]
Занято Aizņemts [’aiznjemts]
Запрещено Aizliegts [’aizliegts]
   
   
Дни недели
   
Понедельник Pirmdiena [’pirmdiena]
Вторник Otrdiena [’otrdiena]
Среда Trešdiena [’treshdiena]
Четверг Ceturdiena [’cetrudiena]
Пятница Piektdiena [’piektdiena]
Суббота Sestdiena [’sestdiena]
Воскресенье Svētdiena [’svetdiena]
 
   
   
Месяцы года
   
 
Январь Janvāris [’janvaris]
Февраль Februāris [’februaris]
Март Marts [’marts]
Апрель Aprīlis [’aprilis]
Май Maijs [’majs]
Июнь Jūnijs [’junijs]
Июль Jūlijs [’julijs]
Август Augusts [’augusts]
Сентябрь Septembris [’septembris]
Октябрь Oktobris [’oktobris]
Ноябрь Novembris [’novembris]
Декабрь Decembris [’decembris]

Погода в Риге

Погода теперь
В основном солнечно В основном солнечно
Темп. 22 °C
Среда, 22 май
Временами солнечно - дожди и грозы Временами солнечно - дожди и грозы
Темп.: 14 до 24 °C
Четверг, 23 май
Временами солнечно - дожди и грозы Временами солнечно - дожди и грозы
Темп.: 12 до 22 °C
Пятница, 24 май
Временами солнечно - ливневые дожди Временами солнечно - ливневые дожди
Темп.: 8 до 18 °C

Погода в Daugavpils

Погода теперь
Переменная облачность Переменная облачность
Темп. 24 °C
Среда, 22 май
Временами солнечно - дожди и грозы Временами солнечно - дожди и грозы
Темп.: 13 до 24 °C
Четверг, 23 май
Временами солнечно - дожди и грозы Временами солнечно - дожди и грозы
Темп.: 13 до 26 °C
Пятница, 24 май
Временами солнечно - дожди и грозы Временами солнечно - дожди и грозы
Темп.: 7 до 23 °C

Погода в Liepaja

Погода теперь
В основном солнечно В основном солнечно
Темп. 21 °C
Среда, 22 май
Временами солнечно - дожди и грозы Временами солнечно - дожди и грозы
Темп.: 13 до 23 °C
Четверг, 23 май
Временами солнечно - дожди и грозы Временами солнечно - дожди и грозы
Темп.: 9 до 21 °C
Пятница, 24 май
Временами солнечно - ливневые дожди Временами солнечно - ливневые дожди
Темп.: 8 до 18 °C